Γύρος Κοτόπουλο Μεγάλη

(Ντομάτα, Μαρούλι, Φέτα, Γκούντα)