Σεφ

(Αγγούρι, Ντομάτα, Πιπεριά, Μαρούλι, Τυρί Αυγό, Σως)